Пълноцветен директен печат

      Едноцветен сито печат

      Тиражиране (запис)

      Печат на обложки

       Изработка на мултимедийни презентации

      Дизайн на обложки

Технологията позволява да постигнем пълноцветен печат с фотореалистично качество директно върху носителя на информация – CD или DVD диск. Като допълнителна опция предлагаме лаково покритие на компакт-диска

Сроковете за изпълнение са изключително кратки.

Изисквания към файловете за печат: с цел гарантиране качеството при печат е необходимо да се спазват някои технически изисквания към файловете – а именно   да бъдат подготвени в следните формати - .PDF, .TIF, .EPS.

 

 

НАЧАЛО   I   ЗА НАС   I   УСЛУГИ   I   ПРОДУКТИ   I   ЦЕНИ   I   КОНТАКТИ