Пълноцветен директен печат

      Едноцветен сито печат

      Тиражиране (запис)

      Печат на обложки

       Изработка на мултимедийни презентации

      Дизайн на обложки

Ситопечат върху дискове се прилага най-често при едно- и двуцветни изображения (предимно надписи) без полутонове (ако е необходимо да се отпечатат полутонове трябва те да се имитират с растери, но тъй като разделителната способност на ситата е ниска растерите трябва да са с по-едра точка).

За полагане на ситопечат се използват най-често CD silver/ DVD silver пластини като е важно да се отбележи, че технологията е рентабилна  при тиражи над 500 диска.

Изисквания към файловете за печат: векторен формат.

 

 

НАЧАЛО   I   ЗА НАС   I   УСЛУГИ   I   ПРОДУКТИ   I   ЦЕНИ   I   КОНТАКТИ