Пълноцветен директен печат

      Едноцветен сито печат

      Тиражиране (запис)

      Печат на обложки

       Изработка на мултимедийни презентации

      Дизайн на обложки

 

Поръчки за тиражиране на CD/DVD се приемат, само ако съответните материали не нарушават Закона за авторското право и сродните му права.

За тиражирането на аудио или видео CD/DVD е необходимо специалното за това разрешение от Министерство на културата. То се получава въз основа на предоставен от поръчителя документ, издаден от МК, удостоверяващ авторските права за съдържанието на диска.

 

 

 

НАЧАЛО   I   ЗА НАС   I   УСЛУГИ   I   ПРОДУКТИ   I   ЦЕНИ   I   КОНТАКТИ